Exclusive Content:

ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ กับสังคมงานอาเซียน

ภาษาอังฤษไม่ได้จำกัดไว้เฉพาะคนที่ทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ แต่ภาษาอังกฤษมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และจะมีความจำเป็นมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึง ความเป็นสากลมากขึ้น ทำให้เราต้องใส่ใจกับการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 ซึ่งบัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” จึงเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญ โดยไม่ได้สำคัญเฉพาะทางราชการ และทางภาคธุรกิจเท่านั้น เมื่อเกิดการรวมตัวกันในอาเซียน ประชาชนทุกคนในทุกภาคส่วนต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ จึงจะทำให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ทุกคนใช้ติดต่อสื่อสารอย่างแท้จริง

ความต้องการที่จะให้ประชาชนทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษนั้น ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจให้มากขึ้น และมีความท้าทายมากกว่าเดิม คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีความจำเป็นในการพูดภาษาอังกฤษ ก็จะไม่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดีพอ จึงมักจะรู้สึกขัดเขินเมื่อต้องสื่อสารภาษาอังกฤษขึ้นมาจริง ๆ คนส่วนใหญ่ไม่กล้าและมักจะเกิดข้อสงสัยว่า ต้องทำอย่างไรจึงจะเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผลักดันให้เกิดการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

สถานภาพของเราเปลี่ยนแปลงจากประชาชนของประเทศต่าง ๆ มาเป็นประชาชนของอาเซียน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารเป็นภาษาเดียวกัน ไม่เช่นนั้นแล้ว จะไม่สามารถเข้าใจ และเข้าถึงความเป็นอาเซียนได้อย่างลึกซึ้งมากนัก เมื่อภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษากลาง เราจึงต้องฝึกฝนให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

การเป็นพลเมืองอาเซียนทำให้ทุกคนสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างอิสระ เพื่อมาทำงาน ท่องเที่ยว และเรียนรู้วัฒนธรรมของกันและกันได้ง่ายขึ้น เราจึงต้องปรับความรู้ความเข้าใจ และผลักดันตัวเราเองให้เรียนรู้ และใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น หากมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกวันก็จะดีมาก โอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนยิ่งมีมากขึ้น ก็จะยิ่งทำให้เราใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากขึ้น

ใช้ภาษาอังกฤษทุกครั้งเมื่อมีโอกาส

ในปัจจุบัน โอกาสที่เราจะได้ใช้ภาษาอังกฤษมีมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษในการทำงานเท่านั้น แต่ช่วงเวลาอื่น ๆ ที่เราเดินไปตามท้องถนน เราก็จะมีโอกาสที่จะได้พบกับคนต่างชาติมากขึ้น โอกาสที่เราจะได้ฝึกฝนก็มีมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ฝึกฝน เพราะเราได้ทดลองพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษจริง ๆ อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เราไม่รู้สึกกลัว หรืออาจจะค่อย ๆ กลัวน้อยลงในที่สุด

เพียงแค่เราไม่กลัวที่จะต้องพูดคุยกับชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ เราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น แต่ความมั่นใจส่วนหนึ่งควรมาจากการฝึกฝนที่ดีด้วย การฟังเพลง ชมภาพยนตร์ การดูข่าว เป็นภาษาอังกฤษ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เราสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น เมื่อเราเกิดความคุ้นเคย เราจะรู้สึกว่าการพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย  ๆ ไม่จำเป็นต้องประหม่าเมื่อต้องสื่อสารกัน

ภาษาอังกฤษคือภาษาที่สอง

การเข้าใจแนวคิดที่ว่า “ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง” จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความจำเป็น ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น ทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ เราจะผลักดันตัวเองให้พยายามพูด หรือเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการทำงานระหว่างคนในภูมิภาคเดียวกัน และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อราชการ หรือภาคธุรกิจ เราก็จะติดต่อได้หมด โดยไม่ต้องกังวลว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องอีกต่อไป
ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ชื่นชอบภาษาอังกฤษมาก แต่หากเราเข้าใจถึงสถานการณ์ ความจำเป็นที่จะเกิดขึ้นแล้ว จะมีแรงผลักดันบางอย่างที่ช่วยให้เรามีความพยายามมากขึ้น คนทำงานที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติ จะรับรู้ได้ถึงแรงกดดันที่มี เพราะหากเราพูดไม่ได้ ก็จะส่งผลกระทบกับการทำงานได้ เมื่อคุยกันไม่รู้เรื่อง ก็ยากที่จะบรรลุข้อตกลงทางธุรกิจที่ดีได้

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานในปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อต้องมีการติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษาอังกฤษ ก็ต้องมีความมั่นใจว่าเราสามารถใช้ได้ดี และสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง ถูกความหมาย เมื่อมีการรวมตัวกันของประชาคมอาเซียน พลเมืองทุกคนก็จะเข้าใจกันมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องมีภาษาเป็นอุปสรรคอีกต่อไป

ขอขอบคุณ: Thai JobsDB

Latest

MDX รักษาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จากโควิด และช่วยเพิ่มขนาดด้วย

จากรายงานล่าสุด ผู้ชายที่หายจากโควิดแล้ว หย่อนสมรรถภาพทางเพศถึง 15% และมีขนาดอวัยวะเพศเล็กลง 1.5 นิ้ว ! ซึ่งได้รับการยืนยันจากแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ...

รีวิว อาหารเสริมสุขภาพชาย + เบาหวาน ความดัน ดีขึ้นพร้อมกัน

สวัสดีครับ ก่อนหน้านี้ผมเป็นเบาหวาน และความดัน ได้ทานยาตามที่หมอสั่ง แต่มีผลข้างเคียงคือทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว สุดท้ายผมเจอวิธีรักษาจนหายขาด จากคำแนะนำของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ของโรงพยาบาลชื่อดัง (ผลตรวจอยู่ด้านล่าง) ผมอายุ...

เพิ่มขนาด “น้องชาย” ด้วย 5 สมุนไพรธรรมชาติ

ขนาดน้องชายของคนเรานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายไซส์ แต่ไซส์ที่ได้รับความนิยมชมชอบกันมากก็คือ ไซส์ใหญ่และยาวที่มีความพอเหมาะ หรือที่คนมักเรียกกันว่า 9 นิ้วนั่นเอง ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่หนุ่มไทยต่างก็ใฝ่ฝันถึง เพราะยามต้องเผด็จศึกบนเตียงกับคนรักย่อมเป็นที่ชื่นชอบอย่างแน่นอน สามารถเติมเต็มความเร้าใจและความสุขบนเตียงได้สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยสรีระของชายไทยทำให้ความใฝ่ฝันที่จะมีขนาด 9 นิ้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่หากคุณต้องการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของคุณ ด้วยสมุนไพรที่สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณดังกล่าวชั่วคราว เพื่อให้เกิดการตื่นตัวได้อย่างเต็มที่ วันนี้ผมมีวิธีการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายด้วยสมุนไพรธรรมชาติมาฝากหนุ่มๆ ทั้งหลายกันครับ โสม :โสมแดงเกาหลี ถูกพูดถึงอย่างมากในเรื่องของการช่วยกระตุ้นระบบประสาท...

เพิ่มขนาด “น้องชาย” ด้วย 5 สมุนไพรธรรมชาติ

ขนาดน้องชายของคนเรานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายไซส์ แต่ไซส์ที่ได้รับความนิยมชมชอบกันมากก็คือ ไซส์ใหญ่และยาวที่มีความพอเหมาะ หรือที่คนมักเรียกกันว่า 9 นิ้วนั่นเอง ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่หนุ่มไทยต่างก็ใฝ่ฝันถึง เพราะยามต้องเผด็จศึกบนเตียงกับคนรักย่อมเป็นที่ชื่นชอบอย่างแน่นอน สามารถเติมเต็มความเร้าใจและความสุขบนเตียงได้สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยสรีระของชายไทยทำให้ความใฝ่ฝันที่จะมีขนาด 9 นิ้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่หากคุณต้องการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของคุณ ด้วยสมุนไพรที่สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณดังกล่าวชั่วคราว เพื่อให้เกิดการตื่นตัวได้อย่างเต็มที่ วันนี้ผมมีวิธีการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายด้วยสมุนไพรธรรมชาติมาฝากหนุ่มๆ ทั้งหลายกันครับ โสม :โสมแดงเกาหลี ถูกพูดถึงอย่างมากในเรื่องของการช่วยกระตุ้นระบบประสาท...

Newsletter

spot_img

Don't miss

MDX รักษาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จากโควิด และช่วยเพิ่มขนาดด้วย

จากรายงานล่าสุด ผู้ชายที่หายจากโควิดแล้ว หย่อนสมรรถภาพทางเพศถึง 15% และมีขนาดอวัยวะเพศเล็กลง 1.5 นิ้ว ! ซึ่งได้รับการยืนยันจากแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ...

รีวิว อาหารเสริมสุขภาพชาย + เบาหวาน ความดัน ดีขึ้นพร้อมกัน

สวัสดีครับ ก่อนหน้านี้ผมเป็นเบาหวาน และความดัน ได้ทานยาตามที่หมอสั่ง แต่มีผลข้างเคียงคือทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว สุดท้ายผมเจอวิธีรักษาจนหายขาด จากคำแนะนำของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ของโรงพยาบาลชื่อดัง (ผลตรวจอยู่ด้านล่าง) ผมอายุ...

เพิ่มขนาด “น้องชาย” ด้วย 5 สมุนไพรธรรมชาติ

ขนาดน้องชายของคนเรานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายไซส์ แต่ไซส์ที่ได้รับความนิยมชมชอบกันมากก็คือ ไซส์ใหญ่และยาวที่มีความพอเหมาะ หรือที่คนมักเรียกกันว่า 9 นิ้วนั่นเอง ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่หนุ่มไทยต่างก็ใฝ่ฝันถึง เพราะยามต้องเผด็จศึกบนเตียงกับคนรักย่อมเป็นที่ชื่นชอบอย่างแน่นอน สามารถเติมเต็มความเร้าใจและความสุขบนเตียงได้สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยสรีระของชายไทยทำให้ความใฝ่ฝันที่จะมีขนาด 9 นิ้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่หากคุณต้องการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของคุณ ด้วยสมุนไพรที่สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณดังกล่าวชั่วคราว เพื่อให้เกิดการตื่นตัวได้อย่างเต็มที่ วันนี้ผมมีวิธีการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายด้วยสมุนไพรธรรมชาติมาฝากหนุ่มๆ ทั้งหลายกันครับ โสม :โสมแดงเกาหลี ถูกพูดถึงอย่างมากในเรื่องของการช่วยกระตุ้นระบบประสาท...

เพิ่มขนาด “น้องชาย” ด้วย 5 สมุนไพรธรรมชาติ

ขนาดน้องชายของคนเรานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายไซส์ แต่ไซส์ที่ได้รับความนิยมชมชอบกันมากก็คือ ไซส์ใหญ่และยาวที่มีความพอเหมาะ หรือที่คนมักเรียกกันว่า 9 นิ้วนั่นเอง ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่หนุ่มไทยต่างก็ใฝ่ฝันถึง เพราะยามต้องเผด็จศึกบนเตียงกับคนรักย่อมเป็นที่ชื่นชอบอย่างแน่นอน สามารถเติมเต็มความเร้าใจและความสุขบนเตียงได้สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยสรีระของชายไทยทำให้ความใฝ่ฝันที่จะมีขนาด 9 นิ้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่หากคุณต้องการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของคุณ ด้วยสมุนไพรที่สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณดังกล่าวชั่วคราว เพื่อให้เกิดการตื่นตัวได้อย่างเต็มที่ วันนี้ผมมีวิธีการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายด้วยสมุนไพรธรรมชาติมาฝากหนุ่มๆ ทั้งหลายกันครับ โสม :โสมแดงเกาหลี ถูกพูดถึงอย่างมากในเรื่องของการช่วยกระตุ้นระบบประสาท...

รีวิว แชร์เทคนิคเพิ่มขนาด (แบบยั่งยืน) โดยไม่ต้องผ่าตัด

ผมต้องการเพิ่มให้ตัวเองมาตลอด คือมันไม่ได้เล็กเกินไป แต่อย่างที่รู้กันว่าถ้าใหญ่ขึ้น ก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจขึ้นด้วย ถูกมั้ยครับ ? ผมเลยศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต อ่านรีวิว ดูยูทูป...
spot_imgspot_img

MDX รักษาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จากโควิด และช่วยเพิ่มขนาดด้วย

จากรายงานล่าสุด ผู้ชายที่หายจากโควิดแล้ว หย่อนสมรรถภาพทางเพศถึง 15% และมีขนาดอวัยวะเพศเล็กลง 1.5 นิ้ว ! ซึ่งได้รับการยืนยันจากแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งจากสหรัฐ และทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยสาเหตุเกิดจากเลือดไหลเวียน ไปที่เซลล์บุผนังหลอดเลือดของอวัยวะเพศชาย ได้น้อยลง ทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ไม่แข็งตัว - แข็งตัวไม่นาน - อ่อนตัวกลางคัน) และทำให้จู๋เล็กลงนั่นเอง และถึงแม้จะรักษาโควิดหายแล้ว แต่ผู้ชายจำนวนมากยังคงได้รับผลกระทบทางเพศ ลามไปสู่ภาวะซึมเศร้า...

รีวิว อาหารเสริมสุขภาพชาย + เบาหวาน ความดัน ดีขึ้นพร้อมกัน

สวัสดีครับ ก่อนหน้านี้ผมเป็นเบาหวาน และความดัน ได้ทานยาตามที่หมอสั่ง แต่มีผลข้างเคียงคือทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว สุดท้ายผมเจอวิธีรักษาจนหายขาด จากคำแนะนำของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ ของโรงพยาบาลชื่อดัง (ผลตรวจอยู่ด้านล่าง) ผมอายุ 56 เริ่มเป็นเบาหวาน และความดันช่วงอายุ 40 สาเหตุเกิดจากความเครียด นอนน้อย ทำงานหนัก ทานอาหารที่หวานมันเกินไป จนทำให้เป็นเบาหวาน ช่วงแรกค่าน้ำตาลสูงมาก จนต้องฉีดอินซูลินรอบสะดือ สุขภาพผมเริ่มแย่ลงเรื่อยๆ จากข้างต้น ผลข้างเคียงของยาทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัวอีกเลย เมื่อก่อนตอนเช้าจะเคารพธงชาติ กลายเป็นนิ่งสนิท...

เพิ่มขนาด “น้องชาย” ด้วย 5 สมุนไพรธรรมชาติ

ขนาดน้องชายของคนเรานั้นมีอยู่ด้วยกันหลายไซส์ แต่ไซส์ที่ได้รับความนิยมชมชอบกันมากก็คือ ไซส์ใหญ่และยาวที่มีความพอเหมาะ หรือที่คนมักเรียกกันว่า 9 นิ้วนั่นเอง ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่หนุ่มไทยต่างก็ใฝ่ฝันถึง เพราะยามต้องเผด็จศึกบนเตียงกับคนรักย่อมเป็นที่ชื่นชอบอย่างแน่นอน สามารถเติมเต็มความเร้าใจและความสุขบนเตียงได้สมบูรณ์แบบ แต่ด้วยสรีระของชายไทยทำให้ความใฝ่ฝันที่จะมีขนาด 9 นิ้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ แต่หากคุณต้องการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของคุณ ด้วยสมุนไพรที่สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณดังกล่าวชั่วคราว เพื่อให้เกิดการตื่นตัวได้อย่างเต็มที่ วันนี้ผมมีวิธีการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายด้วยสมุนไพรธรรมชาติมาฝากหนุ่มๆ ทั้งหลายกันครับ โสม :โสมแดงเกาหลี ถูกพูดถึงอย่างมากในเรื่องของการช่วยกระตุ้นระบบประสาท ด้วยสารจินเซ็นโนไซด์ (Ginsenosides) ซึ่งเป็นส่วนประกอบตามธรรมชาติที่อยู่ในพืช แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าโสมนั้นช่วยให้อวัยวะเพศใหญ่ขึ้นได้จริง แต่มีงานวิจัยจากเกาหลีใต้ พบว่า ผู้ชายที่รับประทานสารสกัดจากโสมนั้น มีสมรรภาพทางเพศที่ดีขึ้นภายหลังจากการรับประทานสารสกัดจากโสมเป็นเวลานาน 2-3 สัปดาห์ โสมนั้นถูกห้ามใช้พร้อมกับตัวยาบางชนิด เพราะจะส่งผลข้างเคียงกับคนที่เป็นมะเร็ง โรคหัวใจ โรคนอนไม่หลับ และโรคอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์ให้แน่ใจก่อนที่จะรับประทานโสมเป็นประจำ หากคุณต้องการรับประทานโสมเป็นอาหารเสริม...

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.