30 สิงหาคม 59: งาน Dell Future Ready Tour

Dell Future Ready Tour 2016

ธุรกิจของคุณ พร้อมหรือยัง? กับการพลิกโฉมธุรกิจด้Œวยเทคโนโลยี เพื่อสอดรับกับการดําเนินธุรกิจในยุค Digital Transformation ยุคที่เทคโนโลยีกลายเป็šนกลจักรขับเคลื่อนอันสําคัญ ในการสร้างมูลค่‹าเพิ่มให้Œกับธุรกิจ เราพร้Œอมให้Œคุณสัมผัสเทคโนโลยีโซลูชั่น และนวัตกรรมแบบครบวงจร (End-to-End Solutions) จากระบบดาต้าเซ็นเตอร์ (Data-Center) ขุมพลังสําคัญอันทันสมัย ไปสู่‹ยุคการทํางานแบบไลฟ์สไตล์โมบิลิตี้ (Workforce) และพาคุณก้Œาวไปสู่‹ธุรกิจโฉมใหม่‹นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ Internet of Things (IoT) ด้Œวยเทคโนโลยีที่ให้Œคุณได้Œมากกว่‹าพร้อมพิมพ์เขียว (Dell Blueprint) ที่จะทําให้การดําเนินงานกลายเป็นง่าย

Dell Future Ready Tour เป็นงานที่รวมเทคโนโลยีโซลูชั่นและนวัตกรรมที่พร้อมรองรับธุรกิจคุณในวันนี้ มาเลือกหาแบบพิมพ์เขียวที่ตอบโจทย์ ให้คุณนำไปดำเนินการได้ง่าย รวดเร็ว เกิดผลสำเร็จได้จริง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.futurereadythailand.com/