รู้จักกับเครื่องหมาย Energy Star กัน

 

คุณผู้อ่านเคยสังเกตเห็นเครื่องหมายรูปดาวเล็กๆ บนเครื่องใช้อิเล็คทรอนิกส์และสินค้าไอทีไหมครับ

energy_star_logo

เจ้าเครื่องหมายนี้มีชื่อว่า ENERGY STAR เป็นมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นมาให้ใช้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าไอที ที่สามารถประหยัดพลังงานได้กว่า 20%-30% ซึ่งสัญลักษณ์นี้จะรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้า ที่ได้มีการพัฒนาในเรื่องการประหยัดพลังงาน และเป็นสินค้าที่มีการหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายอีกด้วย

LONDON, UNITED KINGDOM - MARCH 8, 2014: Compatible with Windows 7, Energy Star, CE Mark and Russian Standard signs on a computer cardboard box

การเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย ENERGY STAR จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้กว่า 55% แม้ในขณะที่เปิดเครื่องค้างไว้ไม่ได้ใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และประหยัดเงินในกระเป๋า

ดังนั้นเวลาเลือกซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าไอที ควรสังเกตสัญลักษณ์ ENERGY STAR

เพราะนอกจากจะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยลดปัญหาของมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับ

——————————————————————-